“Dzen Life” в свободен превод означава начин на живот, съобразен с дзен философията. Какво дзен и дали може да се обясни? Дзен майсторите казват, че това което може да се изрази с думи – не е дзен. Защото дзен е свобода. Свобода от Аз-а, от това което се опитва да спре нашето развитие, нашата промяна. Човешкият Аз изрaзява волята на човека да се съхрани при несигурните обстоятелства в една трайна конструкция на смисъл и в незастрашена общност. Удовлетворително е само съществуването, в което вече нищо не застрашава човека. То изглежда смислено само доколкото протича в сигурни организации на смисъл и ценности.

Илюзията:

Всичко се върти около това, че човек има нещо стабилно. И трябва да съхрани, това, което има! Така той се залепва за веднъж заетата позиция, противопоставя се на всяка промяна, вкопчва се в това, което притежава и мечтае за бетонната вила на живота, в която би могъл да живее сигурен в добре защитеното поле на дейност на една признаваща го общност.

Реалността:

Колкото и естествено да звучи това – сметката е направена без кръчмаря, защото животът  е друг. Животът не е нещо постоянно, а вечно променящ се, животрептящ като река, която  никога не спира и никога не е същата. Аз – човекът обаче мечтае като ларвата за един рай, в който не само няма нищо, което да я стъпче отвън, а и няма пеперуда, която е все пак нейният скрит смисъл и която някой ден ще я разкъса, излизайки от нея. И оттук произлиза човешкото страдание – желанието да запази непроменено своето статукво и вечната промяна на живота, което е неговото естествено състояние.

Ето как иска да ни помогне Дзен – да се освободим от спиращият нашата промяна Аз и да приемем вечната промяна на живота като естествено състояние.

Надявам се, че с публикациите си в категориите, релаксация и промяна на начина на мислене ще ви помогна да осъзнаете причината за вашите страдания!

Бъдете щастливи – щастието излиза от вас – то не е нещо, което се подарява! Просто изберете да бъдете щастливи, а не нещастни! Вашият живот си е ваш и никой не може да ви го промени, ако вие не го пожелаете!

Източник: https://books.google.bg/books/about/Zen_and_us.html?id=0GvYAAAAMAAJ&redir_esc=y