L
I
N
G
Био

В Република Алжир

image

През 1970 година заминава за Република Алжир. С родителите си живее в столицата на Алжир град Алжир. Родители му са изпратени на работа като строителни...

1970-12-25
Read more 1970-12-25

Учител по френски език в с.Водолей

image

В периода 1999/2002 год. преподава френски език в ОУ "Христо Смирненски" с.Водолей, общ.Велико Търново.

1999-09-13
Read more 1999-09-13

Средно образование

image

В периода от 1974 до 1977 годинa звършва своето средно образование, съответно в Езикова гимназия "Фредерик Жолио Кюри гр. Варна и Първа гимназия гр. Велико...

1974-09-16
Read more 1974-09-16

Учител в ЦДО с.Водолей

image

От 2003 година е учител в ОУ "Христо Смирненски", с. Водолей, общ.Велико Търново. 

2003-01-07
Read more 2003-01-07

Начални години

image

Роден на 25 май 1958 година в гр.Варна. Първите години от живота си прекарва в родния си град, а малко по-късно и в гр. Мадан където родителите му работят на...

1958-05-25
Read more 1958-05-25

Военно обучение

image

В периода 1977/1979 прекарва военното си обучение във Военен завод гр.Велико Търново в рота за караулна служба. Членовете на вокално инструменталната група,...

1977-09-22
Read more 1977-09-22

Висше образование

image

В периода 1979/1983 година завършва своето висше образование със специалност френска филология и история - магистърска степен. Вокално- инструменталната група...

1984-10-08
Read more 1984-10-08

Учител в ЦДО с.Добромирка

image

В периода 1983/1986 е назначен като учител в с.Добромирка, общ.Севлиево. Преподава немски език и помага при подготовката на учениците при подготвяне на учебния...

1983-09-01
Read more 1983-09-01

Учител в ЦДО с. Балван

image

За периода от 1986 до 1990 годинa e учител в целодневна организация на образованието в ОУ "Св.Иван Рилски" с.Балван, общ.Велико Търново. Назначен е като възпитател...

1986-09-01
Read more 1986-09-01

На свободна практика (Freelancer)

image

В периода 1991/1999 година работи е на свободна практика като инструктор по тай-чи, йога и дао. Занимава се с източни и западни лечебни практики. Практикува се...

1991-06-05
Read more 1991-06-05
Био